Mieke Mohr

Praktijk voor Hypnotherapie NLP en Kindertherapie

Blog

view:  full / summary

Afvallen d.m.v. hypnose

Posted on November 27, 2017 at 7:55 AM Comments comments (5)

Tegenwoordig zijn veel kinderen, jongeren en volwassenen te zwaar en kan men spreken van obesitas.
In de winkels staan meer lekkernijen uitgestald als gezond voedsel wat we nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Te veel suiker en vet kunnen allerlei ziekten veroorzaken zoals diabetis, hart en vaten aandoeningen, darmkanker, artrose enz.
Men beweegt steeds moeizamer en daardoor minder waardoor het gewicht nog meer toeneemt.
Vooral tijdens de lange winteravonden is het verleidelijk om bij de T.V te snacken, als het spannend is of als men zich verveelt.
Er is vaak sprake van een onbewuste handeling. 
D.m.v. hypnose en of hypnotherapie kan de vicieuze cirkel doorbroken worden en problemen opgelost d.m.v. cognitieve therapie. 

Tinnitis

Posted on June 2, 2017 at 11:55 AM Comments comments (0)

Tinnitis is een heel vervelende aandoening, die steeds meer voorkomt.. Een van de oorzaken hiervan is het ondergaan van teveel harde geluiden of muziek. Er kan dan een beschadiging van gehoororgaan optreden, waardoor men doof wordt e/of een hoog piepgeluid "hoort". Wanneer er van beschadiging sprake is, is er geen hulp meer mogelijk. Tegen de doofheid waarschijnlijk wel. Men kan dan een gehoorcentrum raadplegen.

Er zijn echter talloze andere mogelijke oorzaken van het ervaren van allerlei piep-ratel en zoem geluiden. Ze komen niet uit het oor, maar ontstaan in het centale zenuwstelsel.

Tijdens mijn bijscholing over dit onderwerp heb ik veel informatie vergaard en kan daardoor misschien iets voor U betekenen.

Belangrijk is dat U eerst een K.N.O. arts raadpleegt om te laten onderzoeken of er sprake is van een prop in de gehoorgang of een oorontsteking.

Neem gerust contact met me op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.
Hypnotherapie tegen angst voor de bevalling en/of om sneller zwanger te worden

Posted on August 10, 2016 at 6:40 AM Comments comments (1)

Een bevalling is een natuurlijk gebeuren.

Het lichaam bereidt zich automatisch voor op de bevalling d.m.v. inwendige hormonale processen.

De baarmoedermond wordt wijder en de spieren ontspannen zich.

Toch zijn er vrouwen bang voor de pijn of voor dingen die mis kunnen gaan.

Bijvoorbeeld door een eerder doorgemaakte zware

bevalling.

Hypnotherapie kan hierbij uitkomst bieden.

Ook wanneer de gewenste zwangerschap te lang op zich laat wachten.

Zelfhypnose en ontspanning technieken heffen blokkades op, waardoor een verbeterde doorbloeding ontstaat die kans om zwanger te worden vergroot.

Sterkte ervaringen worden geankerd, vervangen de belemmerende gedachten, waardoor de bevalling ontspannen, voorspoedig verloopt.

 

Neem rustig contact op voor vragen op dit gebied.

Begeleiding bij een pestprobleem

Posted on August 10, 2016 at 6:40 AM Comments comments (0)


Sta steviger in je schoenen met de sociale vaardigheid training voor kinderen, jongeren of volwassenen.

Pesters hebben een antenne voor mensen die niet lekker in hun vel zitten, slecht voor zichzelf kunnen opkomen of verbaal niet sterk zijn.

 Door middel van de sociale vaardigheid training is men in de toekomst opgewassen tegen ongewenst verbaal/fysiek gedrag.

Humor en zelfverzekerdheid zijn belangrijke factoren om hiermee te kunnen omgaan.

Een pester worstelt vaak zelf met problemen, die hij op een ander afreageert. Of hij wil de status verwerven of handhaven van leider.

De pester heeft ook psychosociale hulp nodig.

De vaardigheid kan individueel of in een groepje van 5 worden uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van N.L.P, Inzicht-kaarten, R.E.T., visualisatieoefeningen, ontspanningstechnieken en het oefenen van ongewenste situaties.

Neem gerust contact op voor meer info en wacht bij problemen

niet onnodig lang. Dat voorkomt veel leed.

De kosten zijn afhankelijk van individuele, of groepsbegeleiding.

Bij een aanvullende verzekering kunnen kosten gedeeltelijk worden vergoed.

Zonder het eigen risico aan te hoeven spreken.

Let op :

In de Jo Gerris hal te Roermond wordt momenteel een goede weerbaarheid training gegeven, "de Kidsafety".

Om de weerbaarheid toe te kunnen passen in ongewenste situaties, dient het kind zich innerlijk zeker te voelen.

Een combinatie van beide trainingen is dan ook een goede keuze.

Begeleiding van vrouwen in de overgang

Posted on August 10, 2016 at 6:35 AM Comments comments (0)


Veel vrouwen ervaren ongeveer na hun veertigste een verandering in het patroon van hun menstruatie. Dit komt doordat de oestrogenen afnemen. Dit is van invloed op andere processen in het lichaam.

Niet iedereen merkt er iets van, 80% ervaart duidelijk veranderingen.

Naarmate de menopauze nadert ontstaan er vaak vermoeidheid klachten, stemmingswisselingen, opvliegers, vaak wakker liggen, de slaap niet kunnen vatten. Dit kàn soms uitmonden in een burn-out, depressieve gevoelens, overspannenheid en relatieproblemen.

Een enkele keer komen er onverwerkte trauma's naar boven die boosheid en verdriet veroorzaken.

 

Op een ochtend, middag of avond in overleg, geef ik voorlichting over de overgang, die naast negatieve gevolgen ook een positieve keerzijde heeft.

Wat gebeurt er nu precies in de overgang, wat voor gevolgen heeft dit voor de vrouw en wat kan ze doen om er minder last van te ondervinden.

Er info is over natuurlijke en synthetische hormonen,voeding, gels, pleisters, meridiaanstimulatie technieken tegen opvliegers en nog

veel meer..

Ik geef geen advies over welke hormonen iemand zou moeten nemen. Artsen of orthomoleculaire therapeuten doen onderzoek en aan de hand daarvan wordt bepaald wat het beste bij iemand past. Voeding en beweging spelen een positieve bijdrage aan het welbevinden.

Naast informatief wordt de avond vast ook gezellig.

Zie http://www.stromenddoordeovergang.nl/sddo-therapeuten, voor mijn vermelding als overgang deskundig therapeut.

sddo staat voor: "Stromend door de overgang" opgeleide therapeuten.

 

 

Kosten € 10,- inclusief B.T.W.

 

Meld U zich telefonisch of via de mail aan, dan kan ik een groep vormen die de lezing kunnen volgen.

Hoofdpijn/migraine/clusterhoofdpijn/aangezichtspijndeskundige

Posted on August 10, 2016 at 6:35 AM Comments comments (0)

Vanwege mijn langdurig lidmaatschap van de Patiëntenvereniging voor mensen met pijnen in het hoofd en/of gelaat, het nieuwsblad "Hoofdzaken" en vanwege mijn eigen ervaringen op dit gebied.

Zelfhypnose is een van de technieken om spanningshoofdpijn en a-typische aangezichtspijn te verminderen/ te genezen in combinatie met het bijhouden van een hoofpijn dagboek en cognitieve therapie. Op die manier komt men uit de vicieuze cirkel van pijn-spanning-problematiek-nog meer pijn.

Bij kinderen komen in plaats van hoofdpijnen/migraine vaak buikpijnklachten voor, die zich later als hoofdpijnklachten kunnen openbaren.. Om dit te voorkomen en om buikpijnklachten tegen te gaan, is het belangrijk dat ze leren omgaan met moeilijk zaken als faalangst en andere problemen.

Voor meer informatie zie:" de zelfhypnose techniek bij pijnklachten".

Hoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn en (a-typische) aangezichtspijn worden met diverse medicijnen behandeld zoals Immigran,

Neuroleptica, Tegretol, e.a medicatie.

Ook is er pijnbestrijding mogelijk waaronder theromlaesie en andere ingrepen afhankelijk van de oorzaak van de kwaal..

De voor en nadelen van veel medicijnen en ingrepen heb ik zelf ondervonden.

Ieder geval staat op zich en dat maakt het voor veel artsen die vaak slechts op een bepaald gebied opgeleid zijn, ingewikkeld.

Hypnotherapie bij kinderen

Posted on August 10, 2016 at 6:30 AM Comments comments (0)

Hypnose bij Kindertherapie?

Ook bij kinderen van ongeveer 7 jaar kan hypnose toegepast worden om concentratie en rust te creëren of chronische hoofd/buikpijnen te genezen en oorzaken te achterhalen van onderliggende klachten.

De positieve posthypnotische suggesties werken door in het onderbewustzijn.

Bij jongere kinderen spelen sprookjes als metafoor en creatieve therapie een belangrijke rol bij het aanpakken van problemen.

De Simontontherapie in de oncologie

Posted on August 10, 2016 at 6:30 AM Comments comments (0)

Kanker is op het ogenblik doodsoorzaak nummer een.

Gelukkig zijn er steeds betere technieken,medicijnen en behandelwijzen.

Vaak zijn de bijwerkingen vervelend.

Ook kinderen en jongeren worden soms de dupe van een ernstige ziekte.

De Simonton therapie is een psycho-oncologische therapie gecombineerd met begeleiding. Het heeft een positieve invloed op het immuunsysteem,de lichamelijk en geestelijke gezondheid. Kan daarom ook ingezet worden bij andere chronische ziektes zoals MS, PDS of  ME.

Simonton was oncoloog, zijn vrouw psycholoog. Hij kwam erachter dat sommige mensen die kanker kregen van te voren een zeer stressvolle periode achter de rug hadden. Zijn redenatie was, dat wanneer mensen met kanker iedere dag visualiseren dat ze de ziekteverwekkers vernietigen en 3x daags tien tot vijftien minuten de ontspanning techniek toepassen, ze een langere levenskans en minder last van angsten hebben. Lichamelijke en geestelijke voelen zij zich beter.

Belangrijke thema 's die aan de orde komen zijn:

 

  • focussen op hoop en vertrouwen
  • inzicht in de eigen stresspatronen
  • verlichten van pijn en angst
  • ontwikkelen van innerlijke rust en kracht
  • u wordt zich bewust van uw eigen behoeften en gaat die ook uiten (assertiviteitsverbetering).
  • toename van energie

 

Door middel van hypnotherapie kan er invloed worden uitgeoefend op pijn, bij moeilijk kunnen slikken of ademen.

Hypnotherapie kan helpen bij rouwverwerking, relatieproblemen en onverwerkt verdriet of trauma's..

De Simontontraining duurt 6 weken. Een maal per week 90 minuten. In een groep van 6 personen zijn de kosten p.p.150 euro

Individueel kost een sessie van 1 uur 70 euro. Er gaat een korte intake aan vooraf. Bij een aanvullende Zorgverzekering kunt U de kosten geheel of gedeeltelijk terug ontvangen via een factuur.

De Simontontherapie/training zal in September starten. Geef U tijdig op!Neemt U gerust contact op ter informatie.

Hypnotherapie als traumaverwerking tegen PTSS!

Posted on August 10, 2016 at 6:30 AM Comments comments (0)

Op 25 oktober 2013 stond er een artikel in "de Limburger" over Amerikaanse vrouwen die in gedicht vorm op ontblote lichaamsdelen geschreven teksten aandacht vroegen voor een ingrijpend probleem, namelijk ; de posttraumatische stressklachten (PTSS) van hun partners, die van beroep soldaat waren en ingrijpende gebeurtenissen hadden meegemaakt. Hieraan hadden ze lichamelijke en geestelijke klachten opgelopen, die het hele gezin ontwrichtten.

Er is niet genoeg aandacht, begrip en afdoende hulp voor degenen die leiden aan deze stoornis. De mannen zelf durven niet voor hun problemen uit te komen, bang om niet bevorderd te worden of te worden bestempeld als "loser".

Het is een macho cultuur, waarin geen plaats is voor "zwakkeren".

Ondertussen leiden ook in Nederland en andere landen soldaten, politiemannen en ambulancepersoneel aan angsten, nervositeit, slapeloosheid, onrust, nachtmerrie's, agressie of depressie.

Traumatische belevenissen worden opgeslagen in het onderbewuste en gaan een eigen leven leiden, ook als het trauma al lang verleden tijd is.

Hele gezinnen leiden daar onder.

Vaak is er sprake van psychologische hulp. Alleen praten is niet voldoende, het kan de klachten zelfs verergeren, omdat de belevenissen met de erbij horende emoties en angsten weer gevoeld en geactiveerd worden.

Wanneer er sprake is van ernstige klachten kunnen soldaten voor ongeveer 6 maanden naar Utrecht voor een interne angstreductie

training.

Soms is door de arts voorgeschreven medicatie nodig om het serotonine tekort in de hersenen die dergelijke klachten kunnen veroorzaken, op te heffen. Maar voor een goed resultaat dient medicamenteuze behandeling gecombineerd te worden met cognitieve therapie en hypnotherapie.

Hypnotherapie gecombineerd met N.L.P werkt goed, omdat het onderbewuste gereset wordt door o.a eigen positieve ervaringen en kwaliteiten.

Soldaten mogen zelf hulpverlening kiezen. Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen ze een groot gedeelte van de kosten terug ontvangen.

Vanzelfsprekend zijn er meer volwassenen, jongeren en kinderen die de dupe worden van klachten door een onverwerkt trauma.

Bijvoorbeeld door een ernstig ongeval, een verkrachting, incest, lichamelijke of geestelijke mishandeling. Ook hierbij is hypnotherapie een uitstekend hulpmiddel om verwerking te bewerkstelligen.

Pesten en therapeutische mogelijkheden

Posted on August 10, 2016 at 6:25 AM Comments comments (0)

Sta steviger in je schoenen met de sociale vaardigheid training voor kinderen, jongeren of volwassenen.

Pesters hebben een antenne voor mensen die niet lekker in hun vel zitten, slecht voor zichzelf kunnen opkomen of verbaal niet sterk zijn.

 

Door middel van de sociale vaardigheid training is men in de toekomst opgewassen tegen ongewenst verbaal/fysiek gedrag.

Humor en zelfverzekerdheid zijn belangrijke factoren om hiermee te kunnen omgaan.

Een pester worstelt vaak zelf met problemen, die hij op een ander afreageert. Of hij wil de status verwerven of handhaven van leider.

De pester heeft ook psychosociale hulp nodig.

De vaardigheid kan individueel of in een groepje van 5 worden uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van N.L.P, Inzicht-kaarten, R.E.T., visualisatieoefeningen, ontspanningstechnieken en het oefenen van ongewenste situaties.

Neem gerust contact op voor meer info en wacht bij problemen

niet onnodig lang. Dat voorkomt veel leed.

De kosten zijn afhankelijk van individuele, of groepsbegeleiding.

Bij een aanvullende verzekering kunnen kosten gedeeltelijk worden vergoed.

Zonder het eigen risico aan te hoeven spreken.

Let op :

In de Jo Gerris hal te Roermond wordt momenteel een goede weerbaarheid training gegeven, "de Kidsafety".

Om de weerbaarheid toe te kunnen passen in ongewenste situaties, dient het kind zich innerlijk zeker te voelen.

Een combinatie van beide trainingen is dan ook een goede keuze.


Rss_feed