Mieke Mohr

Praktijk voor Hypnotherapie NLP en Kindertherapie

Blog

view:  full / summary

Afvallen d.m.v. hypnose

Posted on November 27, 2017 at 7:55 AM Comments comments (5)

Tegenwoordig zijn veel kinderen, jongeren en volwassenen te zwaar en kan men spreken van obesitas.
In de winkels staan meer lekkernijen uitgestald als gezond voedsel wat we nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Te veel suiker en vet kunnen allerlei ziekten veroorzaken zoals diabetis, hart en vaten aandoeningen, darmkanker, artrose enz.
Men beweegt steeds moeizamer en daardoor minder waardoor het gewicht nog meer toeneemt.
Vooral...
Read Full Post »

Tinnitis

Posted on June 2, 2017 at 11:55 AM Comments comments (0)

Tinnitis is een heel vervelende aandoening, die steeds meer voorkomt.. Een van de oorzaken hiervan is het ondergaan van teveel harde geluiden of muziek. Er kan dan een beschadiging van gehoororgaan optreden, waardoor men doof wordt e/of een hoog piepgeluid "hoort". Wanneer er van beschadiging sprake is, is er geen hulp meer mogelijk. Tegen de doofheid waarschijnlijk wel. Men kan dan een gehoorcentrum raadplegen.

Er zijn echter talloze ...

Read Full Post »

Hypnotherapie tegen angst voor de bevalling en/of om sneller zwanger te worden

Posted on August 10, 2016 at 6:40 AM Comments comments (1)

Een bevalling is een natuurlijk gebeuren.

Het lichaam bereidt zich automatisch voor op de bevalling d.m.v. inwendige hormonale processen.

De baarmoedermond wordt wijder en de spieren ontspannen zich.

Toch zijn er vrouwen bang voor de pijn of voor dingen die mis kunnen gaan.

Bijvoorbeeld door een eerder doorgemaakte zware

bevalling.

Hypnotherapie kan hierbij uitkomst bieden.

Ook wanneer de gewenste zwangerschap te lang op zich laat wachten.

Read Full Post »

Begeleiding bij een pestprobleem

Posted on August 10, 2016 at 6:40 AM Comments comments (0)


Sta steviger in je schoenen met de sociale vaardigheid training voor kinderen, jongeren of volwassenen.

Pesters hebben een antenne voor mensen die niet lekker in hun vel zitten, slecht voor zichzelf kunnen opkomen of verbaal niet sterk zijn.

 Door middel van de sociale vaardigheid training is men in de toekomst opgewassen tegen ongewenst verbaal/fysiek gedrag.

Humor en zelfverzekerdheid zijn belangrijke factoren om hiermee te kunnen omgaan.

Read Full Post »

Begeleiding van vrouwen in de overgang

Posted on August 10, 2016 at 6:35 AM Comments comments (0)


Veel vrouwen ervaren ongeveer na hun veertigste een verandering in het patroon van hun menstruatie. Dit komt doordat de oestrogenen afnemen. Dit is van invloed op andere processen in het lichaam.

Niet iedereen merkt er iets van, 80% ervaart duidelijk veranderingen.

Naarmate de menopauze nadert ontstaan er vaak vermoeidheid klachten, stemmingswisselingen, opvliegers, vaak wakker liggen, de slaap niet kunnen vatten. Dit kàn soms uitmonden in een burn-out, depressie...

Read Full Post »

Hoofdpijn/migraine/clusterhoofdpijn/aangezichtspijndeskundige

Posted on August 10, 2016 at 6:35 AM Comments comments (0)

Vanwege mijn langdurig lidmaatschap van de Patiëntenvereniging voor mensen met pijnen in het hoofd en/of gelaat, het nieuwsblad "Hoofdzaken" en vanwege mijn eigen ervaringen op dit gebied.

Zelfhypnose is een van de technieken om spanningshoofdpijn en a-typische aangezichtspijn te verminderen/ te genezen in combinatie met het bijhouden van een hoofpijn dagboek en cognitieve therapie. Op die manier komt men uit de vicieuze cirkel van pijn-spanning-problematiek-nog meer pijn....

Read Full Post »

Hypnotherapie bij kinderen

Posted on August 10, 2016 at 6:30 AM Comments comments (0)

Hypnose bij Kindertherapie?

Ook bij kinderen van ongeveer 7 jaar kan hypnose toegepast worden om concentratie en rust te creëren of chronische hoofd/buikpijnen te genezen en oorzaken te achterhalen van onderliggende klachten.

De positieve posthypnotische suggesties werken door in het onderbewustzijn.

Bij jongere kinderen spelen sprookjes als metafoor en creatieve therapie een belangrijke rol bij het aanpakken van problemen.

De Simontontherapie in de oncologie

Posted on August 10, 2016 at 6:30 AM Comments comments (0)

Kanker is op het ogenblik doodsoorzaak nummer een.

Gelukkig zijn er steeds betere technieken,medicijnen en behandelwijzen.

Vaak zijn de bijwerkingen vervelend.

Ook kinderen en jongeren worden soms de dupe van een ernstige ziekte.

De Simonton therapie is een psycho-oncologische therapie gecombineerd met begeleiding. Het heeft een positieve invloed op het immuunsysteem,de lichamelijk en geestelijke gezondheid. Kan daarom ook ingezet worden bij andere chronische ziektes z...

Read Full Post »

Hypnotherapie als traumaverwerking tegen PTSS!

Posted on August 10, 2016 at 6:30 AM Comments comments (0)

Op 25 oktober 2013 stond er een artikel in "de Limburger" over Amerikaanse vrouwen die in gedicht vorm op ontblote lichaamsdelen geschreven teksten aandacht vroegen voor een ingrijpend probleem, namelijk ; de posttraumatische stressklachten (PTSS) van hun partners, die van beroep soldaat waren en ingrijpende gebeurtenissen hadden meegemaakt. Hieraan hadden ze lichamelijke en geestelijke klachten opgelopen, die het hele gezin ontwrichtten.

Er is niet genoeg aandacht, begrip en af...

Read Full Post »

Pesten en therapeutische mogelijkheden

Posted on August 10, 2016 at 6:25 AM Comments comments (0)

Sta steviger in je schoenen met de sociale vaardigheid training voor kinderen, jongeren of volwassenen.

Pesters hebben een antenne voor mensen die niet lekker in hun vel zitten, slecht voor zichzelf kunnen opkomen of verbaal niet sterk zijn.

 

Door middel van de sociale vaardigheid training is men in de toekomst opgewassen tegen ongewenst verbaal/fysiek gedrag.

Humor en zelfverzekerdhe...

Read Full Post »

Rss_feed