Mieke Mohr

Praktijk voor Hypnotherapie NLP en Kindertherapie

Blog

view:  full / summary

Presteer beter door de persoonlijke Ontwikkelingstrainingen!

Posted on August 10, 2016 at 6:15 AM Comments comments (0)

Naarmate we opgroeien en ouder worden, ontwikkelen we ons steeds verder op persoonlijk vlak.

 

Toch blijkt dat er behoefte is aan groei.

De meesten van ons zouden wat zelfverzekerder of assertiever willen zijn. Meer willen weten over "hoe beter aan te sluiten bij de ander" wat communicatie betreft. Zodat er minder miscommunicatie en irritatie ontstaat op de werkplek,

je partner, kinderen, familieleden en vrienden.

 

 

1.Uitleg werking hypnose/N.L.P.

Aanleren en oefenen van de juiste ademhaling

Toevoeging van visualisaties om ontspanning

te verdiepen. Aanleren zelfhypnose.

Huiswerkopdracht .

2. Uitleg ankers leggen".

Op zoek naar sterkte ervaringen.

Toepassen in moeilijke situaties.

Huiswerkopdracht.

3. Assertiviteit kun je leren

Leer om je assertief op te stellen in diverse Omgaan met kritiek

Cognitieve huiswerkopdracht.

4. Wat is stress? Wanneer ervaren we stress?

"Mindful" leven.

Anders omgaan met stress.

Manieren aanleren om anders met negatieve

gedachten om te gaan.

Huiswerkopdracht.

Ondersteuning bij relatieproblemen

Posted on August 10, 2016 at 6:15 AM Comments comments (0)

Veel echtparen hebben wel eens woorden of onenigheden. Dat is normaal.

Mannen en vrouwen verschillen nogal van elkaar en niet alleen wat het uiterlijk betreft. Vrouwen willen vaak gevoelens bespreken en mannen zien er vaak het nut niet van in. Ze zijn rationeler en gaan bij problemen meer roken, sporten of drinken. Ik wil niet generaliseren. Er zijn genoeg mannen die het moeilijk vinden om ongenoegens te uiten. Hierdoor groeit men uit elkaar. Een goede communicatie waarin men de tijd neemt om echt naar elkaar te luisteren is van essentieel belang.

Toon interesse en heb respect voor elkaar. Ga met elkaar om zoals je met vrienden of vriendinnen om gaat. Geef elkaar af en toe een compliment, dat doet goed.

Wacht niet te lang met het zoeken naar begeleiding, wanneer de relatie stroef loopt. Het zou in een scheiding kunnen eindigen. Een situatie die veel verdriet en problemen oplevert, ook voor eventuele kinderen, opa's en oma's.

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. Ik kan uw relatie misschien weer op de rails zetten.

Voel je zeker voor (rij)examens, belangrijke sport prestaties, sollicitaties. en voorkom blokkeren door NLP coaching

Posted on August 10, 2016 at 6:15 AM Comments comments (0)

Voel je zeker voor examens, rijexamens, sportprestaties en presteer beter.

Voorkom blokkeren door de N.L.P lessen tegen faalangst.

Er hangt tegenwoordig veel van het eindexamen af of je slaagt.

Leer om te gaan met de druk die dat met zich meebrengt.

Kosten Individuele N.L.P./hypnotherapie sessie van 1 uur inclusief traumaverwerking, bedragen € 70,- inclusief BTW.

 

Een individuele sessie is nodig indien de faalangst wordt veroorzaakt door een of meerdere vervelende gebeurtenissen in het verleden.

 

Groep sessies kosten per N.L.P.faalangstreductietraining

Voor 2 sessies van 1 1/2 uren € 30,- inclusief B.T.W.

Kosten vaak terug te ontvangen bij een aanvullende zorgverzekering.

Geef U tijdig op vóór een examen!

 

Programma.

 

Les 1.

 

- Uitleg ontstaan faalangst, aanleren relaxatie oefening.

- Sterkte ervaringen ophalen, visualiseren, exploreren, ankeren.

Inzetten in moeilijke, spannende situatie.

 

Les 2.

 

- Korte herhaling les een.

- Ecologische test. Dit wil zeggen ; Er wordt nagegaan of hetgeen wat in de vorige les is geleerd, in een denkbeeldige toekomstige situatie in de praktijk kan worden gebracht.

- Een cognitieve huiswerk opdracht wordt gemaakt als "tool", zodat de positieve ontwikkeling kan doorwerken in de toekomst.

Ontspanningtechniek en sterkte-ankering verminderen onrust bij ADHD

Posted on August 10, 2016 at 6:10 AM Comments comments (1)

Uit onderzoek is gebleken, dat steeds meer kinderen drukker worden, last hebben of krijgen van onrust en een slechte concentratie. Dit geldt tevens voor jongeren en volwassenen.

Soms wordt de diagnose ADHD of ADD vastgesteld. Het gaat er echter om, hoe men met deze ongemakken om leert gaan (inclusief de omgeving),zijn mogelijkheden leert verkennen, beter leert functioneren en zich niet depressief gaat voelen.

Kinderen moeten zich buiten uit kunnen leven en consequent worden

opgevoed. Geen druk schema en te veel verplichtingen, maar ook op tijd rust. Dit geldt tevens voor degenen die de diagnose ADD hebben of Hoogsensitief zijn.

De computer met drukke spelletjes, waarbij men vooral mentaal bezig is, jagen op en vermoeien de hersenen. Door gebruik van de g.s.m. is men voortdurend bereikbaar, worden contacten de hele dag onderhouden. Het veroorzaakt een te hoge doses straling in het lichaam en hoofd. Arbodeskundigen adviseren om na 2 uur achter de P.C vandaan te gaan en regelmatig de ruimte te ventileren. In de krant wordt al door deskundigen gewaarschuwd voor te veel straling door het gebruik van mobiele telefoons of/of elektronische spelletjes.

Een aangepast voedingspatroon regelmatig rust, ontspanning, visualisatie en ontspanning oefeningen kunnen verbetering geven.

De voeding dient weinig tot geen suiker te bevatten, vette vis, fruit en groenten. Vitamine B12 en magnesium kalmeren de zenuwen.

Sport, mindfulness en meditatie maken rustiger.

Door een slechte concentratie en impulsief gedrag worden deze kinderen vaak negatief benaderd en mislukken veel opdrachten. Hierdoor ontstaat een negatief zelfbeeld, wat depressieve gevoelens kan veroorzaken.

Zelfs op latere leeftijd kunnen ze daar nog last van hebben, omdat die ervaringen in het onderbewuste zijn opgeslagen.

Wanneer er interesse is voor een onderwerp zal de concentratie verbeteren. Belangrijk is dat ze hun creatieve kanten en interesses ontdekken. Zie voor begeleiding in een groep de Sensi-Kids training.

 

Groepstraining 3 tot 4 kinderen

Integratieve Kindertherapie en medische zelfhypnose

Posted on August 10, 2016 at 6:10 AM Comments comments (0)

Integratieve kindertherapie wil zeggen dat met respect voor de belevingswereld en de mogelijkheden van het kind, op verschillende niveau's verbeteringen worden bewerkstelligd.

 

Vanwege mijn beroep als leerkracht kan ik extra goed aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van uw kind. Daardoor werkt de therapie vrij snel.

Ook geef ik adviezen voor de thuissituatie.

Op een speelse creatieve manier worden problemen aangepakt.

Ik werk afhankelijk van de leeftijd met metaforen, verhaaltjes, gedichten, tekeningen, een zelfgemaakte muzikale rap", een rollenspel of een opstelling in de ruimte (sociaal panorama).

Zelfhypnose wordt gebruikt bij chronische pijnen, waarbij men geen oorzaak vindt en die in stand worden gehouden door angst,

onzekerheid en spanning.

De negatieve spiraal wordt doorbroken door ontspanningstechnieken en geleide visualisaties.

Zie : http://www.youtube.com medische zelfhypnose, een t.v.uitzending van medische zelfhypnose, die aangeleerd wordt door een hypnotherapeut in combinatie met cognitieve therapie huiswerk opdrachten.


Rss_feed