Mieke Mohr

Praktijk voor Hypnotherapie NLP en Kindertherapie

Mieke Mohr-Van den Oord  

Naast mijn werk als hypnotherapeut heb ik gewerkt als oproepkracht op diverse basisscholen, in verschillende groepen van de Stichting Swalm & Roer. 
Vanaf januari 2014 ben ik daarmee gestopt en wijd ik me alleen nog aan mijn praktijk.
Als beginnend leerkracht was ik al begaan met het welzijn van de leerlingen. 
Had snel in de gaten wanneer iemand niet lekker in zijn vel zat.
Ik probeerde daar aandacht aan te besteden. In die tijd was dat niet zo gebruikelijk. 
Tegenwoordig ziet men gelukkig vaak wel de noodzaak ervan in en zijn er interne begeleiders.

Op een gegeven moment kreeg ik last van a-typische aangezichtspijn, nadat chirurgisch een hoektand uit de bijholte was verwijderd.
Geen enkel medicijn kon de pijn verminderen, waardoor ik op een gegeven moment niet meer in staat was mijn beroep uit te oefenen.
Ik heb pijnbestrijding ondergaan, het hele medische en alternatieve circuit doorlopen. Dit heeft jaren geduurd zonder enig positief resultaat.
Deze hopeloze situatie mondde, nadat mijn vader op 58-jarige leeftijd overleed, uit in een burn-out. 
Jaren later nadat ik vele zelfhulpboeken had doorgespit, wilde ik steeds meer weten over de wisselwerking tussen lichaam en geest.  
Ik besloot een erkende opleiding Natuurgeneeswijzen te gaan volgen. Het werd hypnotherapie, waardoor ik tevens veel leerde over mezelf.

Vanwege mijn langdurig lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, nu 'Hoofdnet` geheten, waardoor ik veel informatie heb ontvangen via hun tijdschriften en voorlichtingsdagen, ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van diverse soorten hoofd -en -aangezichtspijnen en de behandeling ervan.
 
Opleidingen en ervaringen:

De HBO studie Hypnotherapie/N.L.P aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid -Nederland
te Eindhoven, inclusief de medische basisvakken waaronder, anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie en psychopathologie heb ik in 1997 afgesloten met een diploma. 

In 2016 heb ik de door de Zorgverzekeraars verplichte H.B.O.bijscholing Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis afgerond.

Andere werkzaamheden in het verleden o.a.: Part-time Docent volwassen educatie op het Arcus College te Heerlen voor de theoretische vakken: Engels,  Maatschappelijke Vorming, Veiligheid en Communicatie voor de verkorte beroepsopleiding `Facilitair Medewerker'.
Het was een Re-integratie project om volwassenen met een grote afstand tot de maatschappij meer kans op een baan te kunnen bieden.
Dit gaf me inzicht in wat men zoal kan leren o.a. op het gebied van presentatie en communicatie, om meer kansen op de arbeidsmarkt te verwerven een betere relatie kunnen ontwikkelen met zijn/haar omgeving.

Part-time pedagogisch medewerker bij de B.S.O. op Kinderdagverblijf "Kids Kastle". 

Enkele jaren was ik vrijwillig medewerker bij de Stichting `Home - Start' van Wel.kom. 
Een keer per week een dagdeel Nederlandse en Multiculturele gezinnen met jonge kinderen ondersteunen, waarin de moeder een maatje kon gebruiken, een luisterend oor.

Toen ik geen baan buitenshuis meer had, besloot ik voor mezelf te beginnen als hypnotherapeut. 
Mijn dochter woonde niet meer thuis, zodat er ruimte en rust kwam om aan huis te werken. 
Vanwege mij passie voor deze therapievorm besloot ik in 2009 een eigen praktijk te starten. 
Ondertussen weten steeds meer mensen via het internet, door mond op mond reclame of door een aanbeveling van een arts, de weg te vinden naar mijn praktijk.

Vanaf 2016 ben ik tevens overgang deskundig therapeut
Veel vrouwen ondervinden tussen de 40 en 60 jaar klachten die te maken hebben met een afname van oestrogenen.
Soms komen vrouwen erg vroeg in de overgang vanwege diverse redenen. Soms mogen ze geen synthetische hormonen slikken. Emotionele instabiliteit komt ook vaak voor.
Op dit gebied kan ik informatie, ondersteuning of therapie bieden. 


Het intake gesprek.

De factuur dient de eerste keer contant betaald te worden. Daarna kan het bedrag eventueel op dezelfde dag van de sessie, via internetbankieren overgemaakt worden.
Onder vermelding van het factuurnummer.
 
In januari 2019 bedragen de kosten voor een intake of sessie  
van een uur in totaal  € 70,- 

De sessies van kinderen t/m 12 jaar duren 45 minuten en kosten 60 euro. 
Wanneer u door omstandigheden niet op de afspraak kunt komen, laat mij dit dan ten minste 24 uren van te voren weten, anders ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Vanwege mijn beroepsgeheim kunt u erop rekenen dat gegevens niet aan derden worden doorgegeven. 
Alleen op eigen verzoek.

Hypnotherapie kan tevens in het Duits uitgevoerd worden.